Chcete sa stať rybárom? Príďte na školenie nových členov

Školenie nových členov sa uskutoční dňa 18.04.2023 o 16:00, v priestoroch rybárskeho domu v Žiari nad Hronom. Školenia je povinný sa zúčastniť každý nový záujemca, bude obsahovať teoretickú časť, kde sa oboznámi s platnou legislatívou a povinnosťami, ktoré musí každý rybár plniť. Školenie bude ukončené preskúšaním, formou testu. Záujemcov o vydanie povolenia na rok 2023 upozotňujeme, aby do času úspešného vykonania školenia a skúšky, neuhrádzali žiadne poplatky!

Tí, ktorí doteraz váhali a nepodali si prihlášku, môžu tak urobiť priamo na mieste.