Ako sa stať rybárom?

Mládež od 15 do 17 rokov a dospelé osoby

Každý záujemca o členstvo v miestnej organizácii SRZ, je povinný splniť nasledovné náležitosti:

Vyplniť a podať prihlášku osobne v kancelárii rybárskeho domu pri VN Žiarsky rybník (Rameno) alebo vytlačiť z webstránky a po vyplnení poslať poštou na adresu organizácie: MO SRZ Žiar nad Hronom, ul. SNP č. 36/4, 965 01 Žiar nad Hronom

Prihláška pre mládež od 15 do 17 rokov:
Príhláška pre mládež od 15 do 17 rokov (*.doc)
Prihláška pre mládež od 15 do 17 rokov (*.pdf)

Prihláška pre dospelých:
Prihláška pre dospelých (*.doc)
Prihláška pre dospelých (*.pdf)

Povinne absolvovať skúšku formou testu zo základných znalostí zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a vyhlášky č. 185/2006 Z.z., ktoré nájdete v sekcii „Na stiahnutie“
Doniesť resp. priložiť k žiadosti 1 fotografiu (rozmer ako na občiansky preukaz).

Po úspešnom absolvovaní školenia a vedomostného testu, zaplatení zápisného, členskej známky, povolenia na rybolov, preukazu a ďalších potrebných dokumentov, budú záujemcovi vydané potrebné doklady rybára.

Každý (aj deti) je povinný zakúpiť si ročný (resp.trojročný) rybársky lístok, ktorý vydávajú mestské a obecné úrady. Upozorňujeme, že každé povolenie na rybolov je platné len s platným ročným alebo trojročným rybárskym lístkom zakúpeným na obecnom alebo mestskom úrade! V opačnom prípade sa rybár podľa trestného zákona č. 300/2005 Z.z., § 310 dopúšťa prečinu pytliactva.

Deti vo veku od 6 do 14 rokov

Vyplniť a podať prihlášku za člena MO SRZ
K prihláške je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu

Deti do 6 rokov

Žiadosť na vydanie detského povolenia:
Prihláška pre deti do 6 rokov (*.doc)
Prihláška pre deti do 6 rokov (*.pdf)