Členovia výboru, komisií a delegáti na snem SRZ

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom

Predseda: Dušan Reichmann, predseda@mosrzziar.sk
Podpredseda a pokladník: Ľuboš Augustín
Tajomník: Mgr. Miroslav Paller, tajomnik@mosrzziar.sk
Hlavný hospodár: Richard Štencl, hospodar@mosrzziar.sk
Vedúci rybárskej stráže: Peter Hudec, rs@mosrzziar.sk
Referent pre brigádnickú a športovú činnosť: Adrian Kazár
Predseda inventarizačnej komisie, web: Zdeno Halama
Športová činnosť, web, Facebook, IT: Ing. Mário Bóna, web@mosrzziar.sk
Správca rybárskeho domu: Ján Lietava

Kontrolná komisia

Predseda: JUDr. Jozef Bóna
Členovia: Ing. Milan Puliš, Ing. Gabriel Ritter

Disciplinárna komisia

Predseda: Ing.Rastislav HOLINA
Členovia: Mario Matyáš, Milan Košta

Kandidáti na snem SRZ

Richard Štencl
Jozef Valent
Ľuboš Augustín – náhradník