Členovia výboru, komisií a delegáti na snem SRZ

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom

Predseda: Dušan Reichmann, predseda@mosrzziar.sk
Podpredseda a pokladník: Ľuboš Augustín
Tajomník: JUDr. Miroslav Paller, tajomnik@mosrzziar.sk
Hlavný hospodár: Richard Štencl, hospodar@mosrzziar.sk
Pomocný hospodár: Ing. Matúš Kohút
Vedúci rybárskej stráže: Peter Hudec, rs@mosrzziar.sk
Referent pre brigádnickú a športovú činnosť:
Predseda inventarizačnej komisie: Ľuboš Augustín
Športová činnosť, web, Facebook, IT: Ing. Mário Bóna, web@mosrzziar.sk
Správca rybárskeho domu: Ján Lietava

Kontrolná komisia

Predseda: JUDr. Jozef Bóna
Členovia: Adrian Bahna, Ing. Filip Minár

Disciplinárna komisia

Predseda: Ing. Rastislav Holina
Členovia: Mario Matyáš, Marek Boroš

Kandidáti na snem SRZ

Richard Štencl
Dušan Reichmann
JUDr. Miroslav Paller – náhradník