Brigády

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou 5 hod. má každý člen MO SRZ Žiar nad Hronom, okrem žien, členov starších ako 62 rokov a invalidov.

Člen ktorý sa z rôznych osobných dôvodov nebude môcť brigád zúčastniť, zaplatí pri preberaní rybárskych náležitostí na ďalší rok čiastku 30,- € za neodpracovanú brigádu, ako príspevok na zarybnenie revírov MO SRZ Žiar nad Hronom.

MO SRZ Žiar nad Hronom oznamuje svojim členom, že povinnú brigádu je možné odpracovať na VN Žiarsky rybník každú sobotu od 08.00 hod. O odpracovaní brigády je možné sa dohodnúť aj individuálne s hlavným hospodárom ako aj s jednotlivými hospodármi, ktorí si organizujú brigády podľa potreby na svojom úseku.

O termínoch a možnosti odpracovania si brigádnickej povinnosti budeme priebežne informovať prostredníctvom web stránky a Facebooku.