Lososové revíry

Ihráčsky potok

Číslo revíru: 3-1220-4-1
Popis: Čiastkové povodie Ihráčskeho potoka od ústia do Hrona pri obci Trnavá Hora po pramene. Úsek od ústia do Hrona po prvú lávku pre peších v obci Trnavá Hora je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.
Rozloha (ha): neznáma
Miera: podľa vyhlášky
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter: lososové vody – pstruhové

Lutilský potok

Číslo revíru: 3-2130-4-1
Popis: Čiastkové povodie Lutilského potoka od prvej kaskády v Žiari nad Hronom po pramene vrátane prítokov. Slaštiansky potok od cestného mosta pri družstve v Slaskej po pramene je chovným revírom.
Rozloha (ha): neznáma
Miera: podľa vyhlášky
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter: lososové vody – pstruhové

Kremnický potok

Číslo revíru: 3-1730-4-1
Popis: Kremnický potok (Rudnica) od ústia do Hrona pri obci Šášovské Podhradie po pramene. Úsek od ústia do Hrona po betónový stupeň nad rýchlostnou cestou R1 je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 16. 4. do 15. 5.
Rozloha (ha): neznáma
Miera: podľa vyhlášky
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter: lososové vody – pstruhové