Kaprové revíry

VN Žiarsky rybník (Rameno)

Číslo revíru: 3-6210-1-1
Popis: Vodná plocha rybníka pri železničnej stanici Žiar nad Hronom. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej doby ochrany je povolený od 15. mája v rokoch 2018 – 2019.
Rozloha (ha): 6,8
Miera: podľa vyhlášky
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne

VN Zákruty Lovča

Číslo revíru: 3-3560-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže pri obci Lovča. Horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami je chránená rybárska oblasť (CHRO) – celoročný zákaz lovu rýb.
Rozloha (ha):  8,9
Miera: podľa vyhlášky
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne

VN Lovčica (Bejvoč)

Číslo revíru: 3-5350-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže Lovčica (Bejvoč) pri obci Lovčica – Trubín.
Rozloha (ha): 1,6
Miera: podľa vyhlášky
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne

VN Horná Ždaňa

Číslo revíru: 3-0970-1-1
Popis: Vodná plocha nádrže pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa).
Rozloha (ha): 1,2
Miera: Podľa vyhlášky
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne

Hron č. 6 a (H) revír s výskytom hlavátky podunajskej

Číslo revíru: 3-1070-2-1
Popis: Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortína a od dialničného mosta v Žiari nad Hronom po ústie Starického
jarku pri Jalnej. Súčasťou revíru je aj vzdutie MVE Hronská Dúbrava po most pre peších v Hronskej Dúbrave. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami CHRO –
zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
Lov povolený celoročne okrem vyhláseného zimoviska.
Rozloha (ha): neznáma
Miera:
Najmenšie lovné miery rýb: jalec hlavatý 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, pstruh potočný 35 cm
Najväčšie lovné miery rýb: kapor rybničný 65 cm, jalec hlavatý 50 cm, mrena severná 70 cm.
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne

Hron č. 6 b (H) revír s režimom „Chyť a pusť“

Číslo revíru: 3-1071-2-4
Popis: Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortína, po dialničný most v Žiari nad Hronom a od ústia Starického jarku pri Jalnej po hať MVE Hronská Dúbrava, vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaskádu (cca
200 m). Ústie Lutilského potoka do Hrona po prvú kaskádu je CHRO – neresisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 4. do 15. 5. Pod starým cestným mostom a pod dialničným mostom v
úseku vyznačenom tabuľami je CHRO – zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
Lov povolený celoročne okrem vyhlásených neresísk a zimovísk.
Rozloha (ha): neznáma
Miera: režim CHYŤ A PUSŤ
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne