Na stiahnutie

Zákon a vyhláška:

Zákon o rybárstve – platný od 1.1.2019
Vykonávacia vyhláška

Tlačivá na stiahnutie:

Prihláška za člena SRZ
Prihláška do detského rybárskeho krúžku
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť o prerušenie členstva
Žiadosť o prestup člena z inej organizácie

Slovenský rybársky zväz:

Stanovy SRZ

Rybárske poriadky:

Rybársky poriadok pre držiteľov kaprového zväzového povolenia, platný od 1.1.2023
Dodatok ku kaprovému zväzovému povoleniu na rok 2023
Miestny rybársky poriadok, platný od 1.1.2022

Rybárska stráž:

USMERNENIE pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
Disciplinárny poriadok SRZ

Ostatné:

Atlas rýb
Ichtyofauna stredného toku Hrona v úseku Žiar nad Hronom
Úlovky v našich revíroch – 2022
Úlovky v našich revíroch – 2023

2% z daní

VYHLÁSENIE s údajmi MO SRZ Žiar nad Hronom