Posledný mimoriadny termín vydávania povolení

Všetkým členom, ktorí si v riadne stanovených termínoch nezakúpili povolenia na rybolov pre sezónu 2024 oznamujeme, že posledný termín, kedy tak môžu urobiť je štvrtok 25. apríla, v čase od 15:30 do 18:00.

Zároveň upozorňujeme všetkých členov, ktorí neuhradili členské do 31.3.2024, ich členstvo v SRZ týmto dátumom zaniklo. V prípade záujmu o zakúpenie povolenia na rybolov na aktuálnu sezónu, je potrebné uhradiť aj zápisné, ako v prípade nových členov.