Chovné revíry

Lutilský potok – chovné potoky

Číslo revíru: 3-2131-4-2
Popis: Lehotský potok (v obci Janova Lehota) od ústia do Lutilského potoka po pramene, Slaštiansky potok od cestného mosta pri družstve v Slaskej po pramene
Rozloha (ha): neznáma
Účel: chovný
Druh povolenia: žiadne

Rybníky v parku Š. Moyzesa

Číslo revíru: 3-3631-1-2
Popis: Vodná plocha rybníkov v parku Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom
Rozloha (ha): 0,24
Účel: chovný
Druh povolenia: žiadne