Hosťovacie povolenia

Hosťovacie povolenia na rybárske revíry MO SRZ Žiar nad Hronom je možné zakúpiť:

  • v predajni rybárskych potrieb Rybársky Svet, ul. SNP 67, Žiar nad Hronom, tel. č. 045/672 65 42
  • u hlavného hospodára na tel. č. 0902 646 386.

Hosťovacie povolenia na kaprové revíry:

  • denné hosťovacie povolenie pre členov SRZ: 10,- €
  • denné hosťovacie povolenie pre nečlenov SRZ: 16.50,- €
  • týždenné hosťovacie povolenie pre členov SRZ: 26.50,- €
  • týždenné hosťovacie povolenie pre nečlenov SRZ: 66.50,- €

Hosťovacie povolenia na pstruhové revíry:

  • Denné hosťovacie povolenie: 10,- €