Cenník

Platby za povolenky a ostatné platby na rok 2024

Zápisné:
 • dospelí: 50,- €
 • mládež (15-17): 20,- €
 • deti (6-14): 10,- €
Členské:
 • členská známka dospelý člen: 38,- €
 • členská známka mládež: 17,- €
 • členská známka deti 3-14 rokov: 1,-€
 • udržiavacia známka: 40,- €
Povolenie na rybolov:

Kaprové:

   • kaprové zväzové: 75,- €
   • kaprové miestne: 80,- €
   • kaprové miestne ZŤP: 75,-€
   • kaprové detské miestne: 14,- €
   • kaprové detské zväzové: 15,- €
   • kaprové pre deti do 6 rokov: bezplatne
   • kaprové miestne pre členov iných základných organizácií SRZ: 110,-€

Pstruhové:

 • pstruhové dospelý člen + prehľad o úlovkoch: 33,- €

Lipňové:

 • zväzové + prehľad o úlovkoch: 70,- €

Ostatné poplatky:

 • poplatok za prestup do našej MO SRZ: 50,- €
 • príspevok na ochranu revírov: 1,- €
 • poplatky členský preukaz, miestny rybársky poriadok, zväzový kaprový a lipňový poriadok,  povolenie na rybolov 1,- € za každý kus
 • poplatok za neodpracované brigády: 50,- €

Podľa nových predpisov nie je možné zakúpiť si len samostatné zväzové povolenie, ale každý člen musí mať zakúpené najskôr miestne povolenie!