Prvý máj oslávime pri vode, súťažiť budú malí, aj veľkí

Prvého mája sa uskutočnia tradičné rybárske preteky detí, aj dospelých. Všetkých pozývame na obľúbenú rybársku udalosť, kde si zmerajú sily nielen skúsení rybári, ale aj deti.

Dospelí, vrátane mládežníkov od 15 rokov, budú súťažiť na žiarskom Ramene, deti na VN Zákruty v Lovči.

RYBÁRSKE PRETEKY DOSPELÝCH – 01. mája 2023, Odstavné rameno Žiar nad Hronom

05:30 – 07:00 – prezentácia
07:00 – 12:00 – preteky
12:00 – 12:30 – registrácia úlovkov
12:30 – 13:00 – vyhodnotenie výsledkov

Podmienky lovu:
– loví sa na 1 prút, na plávanú alebo položenú, návnady a nástrahy podľa platných predpisov
– kŕmenie povolené od 06:45

Hodnotenie úlovkov:
Bodované ryby: kapor, pleskáč, lieň a amur 1cm = 1 bod
1. Lovné miesta sa losujú, vyhradzovanie lovných miest a predkrmovanie je zakázané
2. Ulovené ryby meria a zapisuje do záznamu sektorový rozhodca
3. Preteká sa o celkovú dĺžku ulovených rýb spočítanú v bodoch
4. Pretekov sa môže zúčastniť člen SRZ nad 15 rokov
5. Po skončení lovu odovzdať prehľad o úlovkoch sektorovému rozhodcovi a upratať po
sebe lovné miesto.
6. Preteká sa za každého počasia a každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie
7. Štartovné 15,- € (v cene guláš + nápoj)
8. Preteká sa bez privlastnenia si úlovku

DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY – 01. mája 2023, VN Zákruty Lovča

06:30 – 07:30 – prezentácia a losovanie
07:30 – 12:00 – preteky
12:30 – 13:00 – vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien

Pretekov sa môže zúčastniť dieťa do 15 rokov samostatne, alebo ako tandem s dospelým rybárom

Hodnotenie:
Úlovky detí a súťažných dvojíc sa vyhodnocujú samostatne

Bodovanie:
Bodovaná ryba kapor
úlovok dieťaťa 1 cm = 1 bod
úlovok dospelého: 1 cm = 0,5 bodu

Štartovné:
dieťa: 0,- €, dospelý 10,- €
Pre deti je pripravená cena útechy, preteká sa podľa platných predpisov a bez privlastnenia si úlovku.