Jarné zarybnenie kaprom

Dnes budú naše kaprové rybárske revíry zarybnené násadou kapra rybničného v kategórií K3 a to v objeme 3000 kg. Dodávateľom násady je Rada SRZ.

Na všetkých rybárskych revíroch bude od dnes všeobecný zákaz lovu rýb, na ostatnej vodnej ploche VN Lovčica /Bejvoč/ bude lov povolený od 19.3.2022 (sobota). Na ostatných nádržiach pokračuje od 15.3. všeobecný zákaz lovu rýb.