Informácia k vydávaniu povolení

Sezóna sa blíži a tí z vás, ktorí splnili všetky náležitosti k získaniu povolenia, môžu si ich vyzdvihnúť v pracovné dni od 11:00 do 13:00 v rybárskom dome, alebo v iných termínoch po predchádzajúcej dohode.

Upozorňujeme, že v zmysle stanov je člen SRZ povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31.3. v príslušnom roku, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká. Vyplýva z toho, že všetci záujemcovia o povolenie sú po tomto dátume povinní uhradiť aj zápisné!