Chcete zahájiť sezónu hneď na začiatku roka? Je to možné, ak splníte toto!

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o spôsobe vydávania povolení na rok 2022. Pre tých z vás, ktorí chcete zahájiť novú sezónu hneď od prvej možnej chvíle, prinášame možnosť získať povolenie v najbližších dňoch.

Základnou podmienkou je správne vyplnenie PLATOBNÉHO LÍSTKA!

V prípade, ak doručíte obálku so všetkými potrebnými dokladmi uvedenými v článku o spôsobe vydávania povolení, do 25.12.2021, bude vaša žiadosť na vydanie povolenia vybavená dňa 29.12.2021 v čase od 14:00 do 17:00.

Netreba však zabúdať na povinnosť odovzdania povolenia za rok 2021 do 15. januára, ktoré musí byť riadne vyplnené!