Spôsob vydávania povolení na sezónu 2022

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žiar nad Hronom, oznamuje svojím členom, že výdaj povolení bude kvôli mimoriadnej situácií opäť prebiehať špeciálnym spôsobom.

Čo je potrebné urobiť?

Prvým krokom je vyplnenie PLATOBNÉHO LÍSTKA

  • bezhotovostne uhradiť poplatky za členské a vami zvolené povolenie/a z platného platobného lístka na rok 2022, plus povinných platieb, prípadne platby za neodpracovanú brigádu
  • pre bezproblémové bezhotovostné zaplatenie členského, je potrebné pri úhrade uviesť do poznámky meno príjemcu povolenia, spolu s variabilným symbolom, uvedeným v členskom preukaze na poslednej strane, ak ste nový člen uveďte rodné číslo príjemcu povolenky. Obdobný spôsob aplikujte aj pri platbe poštovou poukážkou.
  • členský preukaz, kópiu dokladu o zaplatení, vyplnený platobný lístok, brigádnický preukaz, aktuálnu adresu, spolu s telefonickým kontaktom, do obálky a vhoďte v priebehu týždňa do poštovej schránky na rybárskom dome, na adrese SNP 36/4, Žiar nad Hronom.
  • dodržujte uvedené pokyny, skontrolujte či všetko čo ste vložili do obálky je všetko, čo od vás požadujeme (rybársky lístok ročný ani trojročný do obálky nevkladajte)

Výbor MO SRZ v primeranom časovom úseku spracuje a vybaví vaše povolenia na aktuálnu sezónu a následne budete kontaktovaní, kde, kedy a ako si budete môcť povolenia vyzdvihnúť.

Výbor MO SRZ ZH žiada a upozorňuje členov, aby v prípade akejkoľvek činnosti súvisiacej s rybolovom, respektíve s odovzdaním povolenia za rok 2021 a zaobstaraním si povolenia na rok 2022 dodržiavali opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva, takisto žiadame členov MO SRZ Žiar nad Hronom, aby konali len v súlade s aktuálnymi uzneseniami vlády a nijakým spôsobom neporušovali tieto nariadenia.  

Vzhľadom na aktuálnu situáciu vás žiadame o zhovievavosť, všetky požiadavky a povolenia sa snažíme vybaviť, v rámci daných možností. Berte na vedomie, že v prípade akýchkoľvek problémov s nedodržiavaním nariadených opatrení sa situácia môže zhoršiť a k výdaju povolení na rok 2022 nemusí dôjsť v čo najkratšom možnom čase. 

O ďalších upozorneniach a aktualitách vás budeme vhodne a včas informovať prostredníctvom oznamov tu na webovej stránke, na sociálnych sieťach a prostredníctvom informačných vývesiek.