Dôležitá zmena, od nového roka na Hrone už len CHYŤ A PUSŤ!

Od 1. januára 2022 prichádza k zmene účelu využívania rybárskeho revíru Hron č. 6a 3-1070-2-1 z režimu „LOVNÝ“ na „CHYŤ A PUSŤ“!

K zmene dochádza z dôvodu, že celý úsek Hrona, ktorý obhospodaruje naša organizácia, bol v júli tohto roku postihnutý ekologickou katastrofou, spojenou s vyhynutím kompletnej populácie rýb. Je preto potrebné, aby sa Hron „spamätal“ a dôležitým krokom k tomu je dočasná zmena využívania revíru.

Je to záležitosť, ktorá bola predmetom diskusie na výročnej členskej schôdzi, ale pre istotu to pripomeňte aj ostatným rybárskym kolegom.