VRÁŤME ŽIVOT RIEKE HRON

Hron bez známok života a ďalekosiahle následky. To je len stručné zhrnutie situácie, ktorú po sebe zanechala ekologická katastrofa, ktorá nás v uplynulých dňoch zasiahla. Napáchala nevyčísliteľné škody na životnom prostredí, z ktorých sa bude celý ekosystém a samotný Hron spamätávať dlhé roky, možno až desaťročia.

Naša rybárska organizácia v Žiari nad Hronom podnikla všetky potrebné kroky k tomu, aby bola celá udalosť zdokumentovaná a poskytneme plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, aby sa vec náležite vyšetrila a vinník bol patrične potrestaný.

To však bude stále iba veľmi malá náplasť, aby sa život do Hrona opäť vrátil. Škody, ktoré táto katastrofa napáchala nás budú stáť obrovské finančné prostriedky a v podmienkach našej malej organizácie, ktorá zastrešuje 650 členov, to bude beh na poriadne dlhú trať. Čaká nás niekoľkoročná práca, nákup, či vysádzanie rybej násady všetkých vyhynutých druhov a s tým spojená ochrana revírov pred predátormi.

Je to žiaľ realita, s ktorou sa musíme vysporiadať a keďže patríme medzi malé organizácie, z hľadiska finančných možností to potrvá možno aj viac ako desať rokov, kým sa priblížime k stavu, v akom sa Hron nachádzal ešte v nedeľu.

Obraciame sa preto na všetkých rybárov, sympatizantov, priateľov prírody, ochranárov, ale aj firmy a podnikateľov, ktorým na návrate života do rieky Hron záleží s prosbou, aby nás podporili. Zverejňujeme číslo účtu našej organizácie, na ktorý je možné poukázať ľubovoľnú finančnú čiastku a pomôcť tak dobrej veci. Pomôže nám naozaj každý cent či euro, ktoré budú využité výlučne na zarybnenie rieky Hron!

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0013 8705 0954
Do popisu uveďte: HRON

Spoločne možno dokážeme v priebehu niekoľkých sezón to, čo by inak v podmienkach našej malej organizácie trvalo roky. ĎAKUJEME!