ŠTYRI TONY UHYNUTÝCH RÝB A TO ZĎALEKA NIE JE VŠETKO

Takmer štyri tony vylovených, zadokumentovaných rýb, to je smutná bilancia dvoch dní, počas ktorých rybári našej, ale aj ďalších organizácií spolu s dobrovoľníkmi neúnavne od rána do večera pracujú na odstraňovaní následkov ekologickej katastrofy, ktorá nás postihla.  Štyri tony sú však stále len zlomkom toho, čo ešte leží vo vode, alebo na uhynutými rybami posiatych brehoch Hrona.

Veľmi si ceníme pomoc všetkých dobrovoľníkov, ktorí na úkor voľného času pomáhajú so zberom rýb a rovnako aj pomoc mesta Žiar nad Hronom, ktoré nám poskytlo mestských hasičov.

Je to mimoriadne náročná a nepríjemná práca, nakoľko hnilobné procesy a s tým spojený zápach sa stávajú neznesiteľné. Ľudia sa však nemusia obávať, pretože všetky uhynuté ryby putujú na likvidáciu do kafilérie.

Je asi nereálne odstrániť úplne všetky uhynuté ryby, pretože táto katastrofa zasiahla podľa doterajších informácií úsek dlhý minimálne 30 km. Nádrž nad elektrárňou v Hronskej Dúbrave je posiata rybami, ktoré neustále pribúdajú a nakoľko kapacitne zrejme nedokážeme prejsť a vyčistiť celý úsek rieky, prosíme preto o zhovievavosť všetkých občanov, ktorí narazia na zápach v okolí Hrona.

Ak sa nájdu ľudia, ktorí sa podujmú na vlastnú päsť zbierať uhynuté ryby, prosíme ich, aby ich naložili do vriec, zhromaždili na jednom mieste a kontaktovali nás, aby sme ich prišli odviesť.

Čaká nás ešte veľmi veľa roboty…