Vydávanie povolení na rok 2021

Koniec roka je vždy spojený s ukončením rybárskej sezóny, odovzdaním zosumarizovaných prehľadov o úlovkoch a začiatkom vydávania povolení na nasledujúcu sezónu.

Táto sezóna je ale iná, rovnako ako každodenný život nás všetkých, poznačená koronavírusom. Na každom kroku sme ovplyvnení opatreniami s obmedzeniami. Tie poznačia aj vydávanie povolení na budúcu sezónu!

Dnešným dňom platí na Slovensku zákaz vychadzania, okrem striktne vymenovaných výnimiek. Výbor našej organizácie čakal na stanovisko vlády, po ktorom musel prijať opatrenia, ktoré ovplyvnia aj vydávanie povolení na novú sezónu.

Výbor prijal uznesenie zo dňa 16.12.2020, ktorým do odvolania, respektíve do skončenia platnosti prijatých opatrení vyplývajúcich z Uznesenia Vlády SR č. 804/2020, pozastavuje výdaj povolení pre rok 2021!

Zároveň sa výbor zaväzuje, hneď ako sa naskytne príležitosť, ktorá nebude nabádať členov a nečlenov na porušovanie prijatých protipandemických opatrení, platných na území Slovenskej republiky, zabezpečí bezodkladné vydanie rybárskych povolení pre rok 2021 v mimoriadnom termíne a v ďalších nasledovných, ako to býva zvykom.

Tajomník našej organizácie kontaktoval právnych referentov SRZ Rada Žilina, s otázkou, či existuje možnosti vydávania rybárskych povolení na rok 2021, avšak odpoveď z ich strany bola negatívna.

Výbor ďalej upozorňuje členov, že Platobné lístky na rok 2021, spolu s poštovou poukážkou pre rok 2021 si bude možné vyzdvihnúť hneď po uvoľnení opatrení a ukončení zákazu vychádzania v predajni rybárskych potrieb RYBÁRSKY SVET, alebo v rybárskom dome v Žiari nad Hronom.

Rovnako si môžete aktuálny Platobný lístok stiahnuť tu: PLATOBNÝ LÍSTOK 2021
Spôsob vydávania povolení ostáva platný z minulých rokov, to znamená, že platba je možná výlučne bezhotovostných stykom, teda buď prevodom, alebo vkladom na bankový účet prijímateľa alebo úhradou formou poštovej poukážky. Povolenia si je následne možné vyzdvihnúť v stanovených termínoch, avšak nie skôr ako 7 dní po vykonaní platby.

Výbor dôsledne upozorňuje na dodržiavanie opatrení RÚVZ platných na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením pandémie COVID-19! Žiadame všetkých členov, aby opatrenia nebrali na ľahkú váhu, nedoporučujeme zhromažďovanie sa a organizovanie hromadných akcií v spojitosti s výkonom rybárskeho práva.