Platobné lístky sú už k dispozícii

Blížiacim sa záverom roka prichádza aj čas odovzdať povolenie a zaobstarať si nové.

Ako podklad pre vystavenie povolenia na sezónu 2021 je potrebné vyplniť PLATOBNÝ LÍSTOK a uhradiť príslušnú sumu na číslo účtu, uvedené v jeho spodnej časti.

Od dnešného dňa sú Platobné lístky dostupné na stiahnutie tu: PLATOBNÝ LÍSTOK, ale rovnako aj v Rybárskom dome a predajni Rybársky svet na ulici SNP.