Jesenné zarybnenie násadou kapra

Dnes bola do vôd Žiarskeho rybníka a vodných nádrži Lovčica a Zákruty nasadená jesenná násada kapra. V týchto revíroch platí do 09.10.2020, v zmysle ustanovení Vyhlášky č. 381/2018, zákaz privlastňovania si uvedeného druhu rýb!

Privlastniť si kapra môžu loviaci najskôr 10.10.2020!

Celkovo bolo nasadených 2400 kg kapra rybničného, ktoré boli rozdelené do revírov:

Žiarsky rybník: 600 kg
VN Lovčica: 600 kg
VN Zákruty: 1200 kg

VN Horná Ždaňa bude zarybnená násadou kapra po výlove chovných rybníkov v parku.