Výlov parku je ako hromadné podujatie zrušený!

Oznamujeme všetkým členom, že z dôvodu sprísňovania pandemických opatrení, súčasťou ktorých je aj zákaz organizovania akýchkoľvek hromadných podujatí, okrem profesionálneho športu, sme nútení výlov v parku, ako hromadné podujatie zrušiť!

Rovnako vyzývame všetkých členov, aby mysleli na všetky predpísané opatrenia týkajúce sa prekrytia dýchacích ciest a dodržiavania rozostupov, najmä pri love na našich stojatých kaprových vodách.

Všetkým ešte prajeme úspešný zvyšok  rybárskej sezóny 2020 a o ďalších dôležitých informáciách budeme okamžite informovať.