Vydávanie povolení na rok 2020

Sezóna pomaly končí, ale príchodom nového roku začína ďalšia. Prinášame vám kompletné informácie o vydávaní povolení na sezónu 2020

Základným krokom pre získanie povolenia je správne vyplnenie platobného lístka a úhrada príslušnej sumy prostredníctvom bezhotovostného platobného styku. Odporúčame využiť služby elektronického bankovníctva (internet banking), ktorý je najjednoduchšou formou úhrady v pohodlí domova. Ďalším spôsobom je vklad priamo na účet, alebo prostredníctvom pošty. Najdoležitejším údajom, ktorý nám pomôže správne priradiť vašu platbu, je správny variabilný symbol! Nájdete ho vo svojom členskom preukaze.

Povolenia na rybolov budú vydávané najskôr 7 dní po vykonaní úhrady správnej sumy! Párovanie úhrad bude prebiehať priebežne a povolenia budú pripravované vopred, aby sme znížili čakaciu dobu na minimum. Dbajte preto na správne vyplnenie platobného lístka a správnu výšku uhradenej sumy!

Všetky informácie o vydávaní povolení nájdete tu: Vydávanie povolení
Cenník povolení nájdete tu: Cenník
Platobný lístok na rok 2020 stiahnete tu: Platobný lístok 2020

Povolenia na sezónu 2020 budú vydávané v Rybárskom dome v nasledovných termínoch:

30.12.2019

15.01.2020

06.02.2020

20.02.2020

Vždy v čase od 15:00 do 18:00 hod.!