Vydávanie povolení

Pokyny pre výdaj povolení na rybolov na rok 2020

1. Predaj povolení bude uskutočňovaný výlučne bezhotovostnými platbami.

2. Platobný list a poštovú poukážku si môže každý vyzdvihnúť v Rybárskom dome, v predajni rybárskych potrieb „Rybársky svet“, v predajni rybárskych potrieb „Kaprár“ na ulici M. Chrásteka, alebo tu: Platobný list pre rok 2020

3. Platobný list a poštovú poukážku si vypĺňa každý sám.

4. Na platobnom liste sú predvyplnené povinné platby :

  • riadok 14: príspevok na ochranu revírov
  • riadok 17: rybársky poriadok miestny s novým popisom revírov
  • riadok 20: prehľad o úlovkoch

Tieto tri platby sú povinné pre všetkých členov organizácie, okrem detí do 6 rokov, kde sa vyžaduje len platba za prehľad o úlovkoch.

Pri platbe za dieťa do 6 rokov sa povinné platby za miestny rybársky poriadok a ochranu revírov vyškrtnú.

5. Platbu podľa výslednej sumy z platobného listu možno uskutočniť na pošte alebo bankovým prevodom. POZOR!  Nezabudnúť uviesť správny variabilný symbol!

6. Rybárske doklady je možné si prevziať najskôr 7 dní po zaplatení v Rybárskom dome, v dňoch na to určených. K prevzatiu dokladov je potrebné predložiť:

  • ústrižok poštovej poukážky alebo doklad o zaplatení v banke,
  • vyplnený platobný list,
  • brigádnický preukaz

7. Pri vydávaní dokladov bude u každého vykonaná kontrola a odsúhlasenie správnosti jeho osobných údajov.

8. Údaje pre vyplnenie platobného príkazu:

Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0013 8705 0954

Adresa: MO SRZ Žiar nad Hronom, SNP 36/4, 965 01 Žiar nad Hronom

9. Termíny vydávania povolení sú nasledovné:

30.12.2019

15.01.2020

06.02.2020

20.02.2020

Vždy v čase od 15:00 do 18:00 hod.!