Termíny vydávania povolení na rok 2020

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o spôsobe a podmienkach vydávania povolení na blížiacu sa sezónu. Nové povolenia si môžete prísť prevziať do rybárskeho domu v týchto termínoch:

30.12.2019

15.01.2020

06.02.2020

20.02.2020

Vždy v čase od 15:00 do 18:00 hod.!

Nezabúdajte, že podmienkou na vydanie povolenia je správne vyplnený PLATOBNÝ LÍSTOK a úhrada platby so správne uvedeným variabilným symbolom! Povolenie si môžete prevziať najskôr 7 dní po úhrade, z dôvodu potreby kontroly a spárovania vašej platby podľa variabilného symbolu.

Vydávanie povolení na rok 2020