V Pohronskej únii si ďalej nezachytáme, neposkytneme ani revír

Na poslednom zasadnutí prijal výbor miestnej organizácie nasledové uznesenie, ktoré upravuje postavenie našej organizácie voči Pohronskej únii, ale rovnako z neho vyplývajú aj určité obmedzenia pre našich členov.

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom prijíma uznesenie č. 02/2019, ktorým upravuje výkon rybárskeho práva v Pohronskej únii nasledovne:

MO SRZ Žiar nad Hronom v roku 2019 neposkytne žiadny rybársky revír na, ktorom by bol umožnený lov na miestne kaprové povolenia, pre členov organizácií združených v POHRONSKEJ ÚNII.

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom vzhľadom na skutočnosť, že na pravidelnom mesačnom zasadnutí neodsúhlasil zaradenie žiadneho rybárskeho revíru MO SRZ ZH do POHRONSKEJ ÚNIE, upozorňuje našich členov, vlastniacich miestne kaprové povolenky na rok 2019, že nemôžu na tieto povolenky loviť v revíroch iných organizácií! Uvedené povolenie oprávňuje loviť našich členov iba v revíroch v užívaní MO SRZ ZH, uvedených v Miestnom rybárskom poriadku platnom na rok 2019.