Pod malou vodnou elektrárňou v Hronskej Dúbrave, pribudla nová tabuľa

Informujeme všetkých členov, že v úseku 50 metrov od vyústenia rybovodu malej vodnej elektrárne na rieke Hron v Hronskej Dúbrave, v smere toku, je celoročne zakázaný lov! Informuje o tom tabuľa, umiestnená cca 35 m od vyústenia rybovodu.