Komentár k vyhláške týkajúci sa privlastňovania si úlovkov

Ministerstvo životného prostredia vydalo komentár k ostro diskutovanému bodu, týkajúcemu sa privlastňovania si úlovkov a celkového množstva privlastnených druhov rýb a ich kombinácií. V prílohe vám prinášame grafické znázornenie, vysvetlivky, ako aj komentár v úplnom znení.

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov podľa § 14 ods. 2, písm. a) vyhlášky č. 381/2018
Grafické znázornenie privlasňovania si rýb
Vysvetlivky

 

Aktuálny zákon, vyhlášku, ale aj všetky ďalšie dokumenty a tlačivá nájdete vždy v menu NA STIAHNUTIE