Výročná členská schôdza už v túto Nedeľu v Starej Kremničke

Všetkým členom pripomíname a opätovne všetkých pozývame na výročnú členskú schôdzu našej miestnej organizácie, ktorá sa uskutoční už v túto Nedeľu, 10.3.2019, v kultúrnom dome v Starej Kremničke, so začiatkom o 8:00.

Na programe bude tradičné vyhodnotenie činnosti a hospodárenia organizácie za uplynulý rok, predstavenie zámerov na najbližšie obdobie, ale aj diskusia na aktuálne témy. Zasadnutie členskej schôdze je výnimočná udalosť, ktorá sa koná raz v roku a účasť na nej by mala byť v záujme každého člena, ktorému záleží na fungovaní a napredovaní organizácie.

Tento rok sa koná prvýkrát v kultúrnom dome v Starej Kremničke, čo je zmenou oproti predchádzajúcim rokom. Nepomýľte sa a ak vám nie je ľahostajná budúcnosť, alebo máte dobré nápady, ktorými môžeme zlepšiť a posunúť vpred fungovanie našej miestnej organizácie, určite príďte a pomôžte nám rozvíjať sa.

Foto: ilustračná