Nový zákon a vyhláška sú k dispozícii v rybárskom dome

Vzhľadom k tomu, že vykonávacia vyhláška k novému zákonu o rybárstve bola schválená až v závere roka, došlo k oneskoreniu ich dodania zo strany SRZ miestnym organizáciám. Zásielku zo Žiliny sme obdržali v minulom týždni a rybárom bude distribuovaná od najbližšieho termínu výdaja povolení. Prosíme všetkých rybárov, ktorí si prevzali doklady v predchádzajúcich termínoch, aby si prišli prevziať uvedené tlačoviny do rybárskeho domu počas niektorého z najbližších termínov vydávania povolení.