POZOR! Nové zimovisko na rieke HRON

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom na základe zistených skutočností oznamuje všetkým rybárom, že v zmysle ustanovení § 15, ods. 1, písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. a ustanovení § 4, ods. 3, písm. a) a § 6 ods. 2 písm. h) vyhlášky č. 381/2018 Z. z. vyhlasuje v revíri č. 3-1070-2-1 Hron č. 6a, v lokalite pod vodnou elektrárňou Hronská Dúbrava ZIMOVISKO RÝB, so zákazom lovu od 1.1. do 15.3!

Začiatok a koniec úseku zimoviska je v teréne riadne označený informačnými tabuľami.

Zároveň upozorňujeme rybárov, že zajtrajším dňom vstupuje do platnosti nový zákon o rybárstve, ako aj jeho vykonávacia vyhláška, čím sa menia doterajšie pravidlá výkonu rybárskeho práva na Slovensku. Je povinnosťou každého rybára oboznámiť sa so znením nového zákona, ako aj striktné dodržiavanie jeho ustanovení.