Príprava na sezónu

V posledných týždňoch prešli revíry našej miestnej organizácie rozsiahlou úpravou. Brigády boli zamerané prioritne na zveľaďovanie pobrežných pozemkov, odstraňovanie náletových drevín, kosenie a zber odpadu, ktorý na brehoch neustále nechávajú neporiadni rybári.

Snažíme sa vytvoriť na brehoch našich revírov krásne a čisté miesta, ktoré budú slúžiť nielen rybárom, ale všetkým návštevníkom, ktorí si chcú vychutnať chvíle pokoja a oddychu v prírode. Apelujeme hlavne na nás všetkých, ktorí pri vode trávime najviac času, aby sme udržiavali brehy v čistote a poriadku, pretože smeti a odpad nielen znečisťujú životné prostredie, ale lákajú aj hlodavce a inú zver a určite každý z nás chodí na ryby relaxovať a nechce cítiť ako na smetisku!

Asi najviac práce si vyžiadala úprava brehov VN Zákruty. Podarilo sa nám obnoviť miesta, ktoré za posledné roky takmer zanikli a opäť sa objavili chodníky, ktoré boli zarastené krovinami. Vyžiadalo si to veľa úsilia, množstvo odpracovaných hodín, ale výsledok stojí za to a veríme, že tí, pre ktorých je „Lovča“ najobľúbenejším revírom, to aj ocenia.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli! Mrzí nás, že spomedzi 700 členov sa stretáva sa na brigádach len hŕstka nadšencov, ktorým na rozvoji organizácie záleží. Prichádzajú členovia, ktorí pomáhajú aj nad rámec svojich brigádnických povinností, brigádujú aj členovia, ktorí odviedli organizácii 2% dane a zapájajú sa dôchodcovia, ktorí sú od brigád oslobodení. Rovnako sa v plnej miere do zveľaďovania revírov zapojil aj výbor organizácie. Vyzývame preto aj ostatných, ktorí sú tiež rybármi a chcú, aby brehy našich revírov vyzerali tak ako majú, aby sledovali informácie o konaní brigád, prípadne sa skontaktovali s hlavným hospodárom a dohodli sa na termíne brigády. Robíme to hlavne pre seba!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.