Správa z aktívu rybárskej stráže, konaného dňa 03.05.2018

Správa z aktívu rybárskej stráže, konaného dňa 03.05.2018 .

Program :

1/ Zahájenie

2/ Vyhodnotenie neresu

3/ Rozdelenie úloh počas rybárskych pretekoch

4/ Vytvorenie rozhodcovských skupín počas kaprového maratónu

5/ Informácia o zarybnení rieky Hron (3-1070-2 , 3-1071-2) Hlavátkou Podunajskou

6/ Rôzne

7/ Záver rokovania

 

1/ Aktív zahájil vedúci RS Peter Hudec, ktorý všetkých členov RS privítal a povzbudil do ďalšej činnosti.

2/ V tomto bode bola vedúcim a jednotlivými členmi RS zhodnotená činnosť členov našej organizácie počas neresu. Neres bol vyhodnotený ako veľmi silný a zvládnutý bez väčších problémov. Za túto činnosť vedúci RS poďakoval všetkým členom, ktorí zabezpečovali splnenie tejto úlohy .   

3/ V tomto bode si členovia RS rozdelili úlohy rozhodcov počas rybárskych pretekov, zároveň boli oboznámení s pravidlami.  

4/ V tomto bode spolu s organizátormi kaprového maratónu boli dohodnuté úlohy pre rozhodcov (členovia RS) na jednotlivé dni.

5/ Členovia RS boli oboznámení že v mesiaci Máj bolo vykonané zarybnenie rieky Hron Hlavátkou vo veľkosti 28-60cm.

6/ Členovia RS boli požiadaní členmi výboru, aby počas kontrol na začiatku rybárskej sezóny intenzívne upozorňovali rybárov na udržiavanie poriadku na lovnom mieste!

7/ V závere vedúci RS poďakoval všetkým za účasť .

V Žiari nad Hronom dňa: 03.05.2018, vedúci RS Peter Hudec v. r.