Správa z aktívu rybárskej stráže, konaného dňa: 29.03.2018

Správa z aktívu rybárskej stráže, konaného dňa: 29.03.2018

Program :

1/ Zahájenie

2/ Aktualizácia osobných údajov členov RS

3/ Oboznámenie členov RS zo zmenami revírov na rieke Hron a pstruhových revíroch

4/ Vytvorenie kontrolných skupín po zmenách v RS

5/ Zabezpečenie kontrol počas neresu

6/ Pomoc pri rybárskych pretekoch , kaprárskom maratóne

7/ Rôzne

8/ Záver rokovania

 

1/ Aktív zahájil tajomník miestnej organizácie p. Paller Miroslav , ktorý všetkých členov RS privítal a povzbudil do ďalšej činnosti.

2/ Vzhľadom na zmeny v radoch RS odchod dvoch členov  p. Baláž Štefan ukončil činnosť v RS, p. Miroslav Ivan odchod do MO SRZ Zvolen a príchod p. Augustína Ľuboša. Po uvedených zmenách je celkový počet členov dvadsať.

3/ Od 1.1.2018 došlo k zmenám na revíroch :

Hron 3-1070-2-1č.6a (H) , 3-1071-2-4č.6b (H)

Lutilský potok  3-2131-4-2 chovné potoky

Rybník v parku Š. Moyzesa 3-3631-1-2

S týmto stavom boli členovia RS oboznámení .

4/ Na základe hore uvedených zmien boli členovia RS rozdelení do piatich kontrolných skupín, ktoré budú vykonávať kontroly podľa rozpisu .

5/ Počas neresu rýb budú členovia RS zabezpečovať stráženie neresísk na Kremnickom potoku , Ihráčskom potoku a Lutilskom potoku.

6/ Členovia RS budú počas pretekov a kaprového maratónu vykonávať rozhodcov podľa potreby organizačného štábu .

7/ V tomto bode sa členovia RS dohodli na ďalšom termíne aktívu RS ktorý bude 03.05.2018. Ďalej boli oboznámení s termínmi zarybnenia na VN Zákruty, Horná Ždáňa, Bejvoč a Rameno .

8/ V závere vedúci RS poďakoval všetkým za účasť.

V Žiari nad Hronom dňa: 31.03.2018, vedúci RS Peter Hudec v. r.