Posledný termín vydávania povolení na sezónu 2018!

Upozorňujeme všetkých členov, že posledné vydávanie povolení na sezónu 2018 sa uskutoční vo Štvrtok, 22. 03. 2018 od 12:00 do 18:00 hod. v Rybárskom dome na žiarskom Ramene.

Informácie k vydávaniu povolení nájdete tu: http://www.mosrzziar.sk/vydavanie-povoleni/

Informácie k členskému a aktuálnym poplatkom nájdete tu: http://www.mosrzziar.sk/clenske-a-poplatky/

Informácie o aktuálnych cenách nájdete tu: http://www.mosrzziar.sk/cennik/