Školenie nových členov

V Piatok, 16. 03. 2018 prebehlo v „rybárskom dome“ v Žiari nad Hronom školenie nových členov, ktorí prejavili záujem o členstvo v našej miestnej organizácii.

Školenia sa zúčastnilo 20 záujemcov, ktorí boli oboznámení so všeobecnou organizáciou rybárstva na Slovensku, preškolení zo zákona o rybárstve, jeho vykonávacej vyhlášky a ďalších predpisov potrebných k výkonu rybárskeho práva. Osobitná časť bola venovaná aj praktickým záležitostiam ako povinná výbava, administratíva pred začatím lovu, spôsob zapisovania úlovkov, ale aj povinnosti rybára po ukončení lovu, ktoré robia aj dlhoročným rybárom najväčšie problémy. V záverečnej časti školenia boli vedomosti uchádzačov preskúšané formou testu.

Veríme, že si odniesli so sebou čo najviac informácií a stanú sa plnohodnotnými členmi našej organizácie. Prajeme im všetko dobré a úspešnú prvú sezónu!