Zarybnenie kaprom rybničným

Dnes úspešne prebehlo zarybnenie revírov násadou kapra rybničného, v objeme:

Žiarsky rybník: 1800 kg
VN Zákruty: 2000 kg
VN Lovčica: 600 kg
VN Horná Ždaňa: 600 kg

V uvedených revíroch platí od dnešného dňa všeobecný zákaz lovu! Lov je povolený od soboty 30. septembra.