Zarybnenie revírov pstruhom dúhovým

V piatok v dopoludňajších hodinách očakávame dodanie násady pstruha dúhového, určeného na zarybnenie VN Lovčica a rieky Hron.

Upozorňujeme, že stále platí režim chyť a pusť na celom úseku Hrona, ktorý obhospodaruje naša organizácia.

Prajeme všetkým rybárom úspešnú sezónu 2023!