Rybárske preteky klopú na dvere, príďte ukázať vaše schopnosti

Neodmysliteľnou súčasťou predsezónneho obdobia sú tradičné rybárske preteky. Po sezónach ovplyvnených pandémiou sa opäť k tejto tradícii vraciame a tešíme sa, že okrem skúsených rybárov si budú môcť svoje schopnosti opäť vyskúšať aj deti 🙂

Termíny rybárskych pretekov

DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY – 7.5.2022 Žiarsky rybník

Program pretekov:
06,30 – 07,30 hod prezentácia a losovanie
07,30 – 12,00 hod preteky
12,30 – 13,00 hod vyhlásenie víťazov, odovzdanie cien

Pretekov sa môže zúčastniť dieťa buď:
SEKTOR A: dieťa samostatne
SEKTOR B: ako tandem dieťa s dospelým rybárom

Hodnotenie:
Hodnotenie úlovkov detí z oboch skupín
Hodnotenie tandemu dieťa + dospelý rybár

Bodovanie:
úlovok dieťaťa 1cm = 1 bod
úlovok dospelého: 1cm = 0,5 bodu

Štartovné:
dieťa: 0,-€
dospelý: 5,-€

Ostatné informácie podľa propozícií pretekov. Pre deti je pripravená cena útechy. Preteká sa bez privlastnenia si úlovku!

TRADIČNÉ RYBÁRSKE PRETEKY DOSPELÝCH – 08.5.2022 Žiarsky rybník

Program pretekov:
05,30 – 07,00 hod prezentácia
07,00 – 12,00 hod preteky
12,00 – 12,30 hod registrácia úlovkov
12,30 – 13,00 hod vyhodnotenie výsledkov,

Podmienky lovu:
Loví sa na 1 prút, na plávanú alebo na položenú, návnady a nástrahy podľa platných predpisov, kŕmenie je povolené od 06:45

1. Lovné miesta sa losujú, vyhradzovanie lovných miest a predkrmovanie je zakázané
2. Ulovené ryby meria a zapisuje do záznamu sektorový rozhodca
3. Preteká sa o celkovú dĺžku ulovených rýb spočítanú v bodoch
4. Pretekov sa môže zúčastniť člen SRZ nad 15 rokov
5. Po skončení lovu je pretekár povinný odovzdať prehľad o úlovkoch sektorovému rozhodcovi a upratať po sebe lovné miesto
6. Preteká sa za každého počasia a každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie
7. Štartovné 10,-€ (v cene guláš+ nápoj v zmysle platných opatrení RÚVZ)
8. Preteká sa na bez privlastnenia si úlovku.

Hodnotenie úlovkov:
kapor, pleskáč, lieň a amur 1cm = 1 bod