Pozvánka na výročnú členskú schôdzu, ktorej súčasťou budú aj voľby! Poznáme už aj termíny rybárskych pretekov

Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom oznamuje všetkým členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční 13. marca 2022 o 8.00 hod v kultúrnom dome obce Lutila, Štefániková ulica č. 84, Lutila.

Táto členská schôdza bude opäť výnimočná tým, že jej súčasťou budú voľby do výboru pre nadchádzajúce volebné obdobie! Vyzývame preto aj záujemcov, ktorí majú záujem kandidovať do výboru organizácie, aby sa prihlásili a podali prihlášku čo najskôr!

Program členskej schôdze

Otvorenie
Voľba pracovného predsedníctva
Voľba komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Správa o činnosti MO SRZ za rok 2021
Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
Správa kontrolnej komisie
Voľby
Diskusia
Správa mandátovej komisie
Správa volebnej komisie
Návrh na uznesenie
Tombola – Rybársky svet
Záver

Počas členskej schôdze nebude podávané občerstvenie (opatrenie RÚVZ). V zmysle Stanov SRZ je povinnosťou každého člena, zúčastniť sa členskej schôdze!

Termíny rybárskych pretekov

Poznáme už aj termíny rybárskych pretekov, ktoré sa veríme opäť uskutočnia tak, ako bolo dobrým zvykom. Tohtoročný kalendár bude bohatý na podujatia, kde si môžete vyskúšať svoje rybárske zručnosti.

7.5.2022 – Detské rybárske preteky, Žiarsky rybník
8.5.2022 – Rybárske preteky dospelých v LRU, Žiarsky rybník
10. – 14.5 2022 – 6. Žiarsky kaprársky maratón
19. – 22.5.2022 – ELITE Carp Cup 2022