Jesenné zarybnenie

V minulom týždni prebehlo zarybnenie niektorých našich kaprových revírov násadou kapra rybničného. Ryba bola v priemernej hmotnosti 2 kg/ks, dodávateľ Rybářství Hodonín.

Násadu sme rozviezli nasledovne:
VN Zákruty 1200 kg
VN Lovčica 600 kg
Žiarsky rybník 600 kg

Keďže násada presahovala najmenšiu lovnú mieru, na VN Lovčica platí všeobecný zákaz lovu do 7.10.2021, lov bude povolený od 8.10,2021 t.j. od piatku.

Na VN Zákruty a Žiarskom rybníku platí zákaz lovu kapra rybničného v rovnakom období.

Na VN Dolná Ždáňa je lov možný v rámci zákona, tento revír bude zarybnený po výlove rybníkov v parku.