OŽIVUJEME HRON

Vďaka pomoci MsO SRZ Žilina sa dnes do vôd Hrona dostala prvá rybia násada.

Ďakujeme za podporu a pokračujeme ďalej. Máme vypracovaný plán zarybnenia a veríme, že sa nám podarí život v Hrone obnoviť čo najskôr!

Ďakujeme všetkým ľuďom, partnerom a ochotným brigádnikom, ktorí sa na tom spolupodieľajú.