VÝSLEDOK PRIESKUMU NEPOTEŠIL, POTVRDILI SA NAJHORŠIE SCENÁRE

„Do včera som bol celkom optimista. Už nie som…“, takto zhodnotil výsledok včerajšieho prieskumu ichtyológ SRZ a náš hlavný hospodár Richard Štencl.

Rieku Hron postihla ekologická katastrofa po tom, čo sa digestát z bioplynovej stanice v Budči dostal do rieky Hron, následkom čoho došlo k hromadnému úhynu 27 druhov rýb. Počas troch dní sa nám za pomoci ochotných dobrovoľníkov podarilo z vody vytiahnuť viac ako päť ton uhynutých rýb, zvyšok zostal vo vode, alebo odplával po toku rieky.

Včera sa na našom úseku Hrona konal rozsiahly ichtyologický prieskum, ktorý realizovali pracovníci SRZ Rada Žilina, za pomoci dobrovoľníkov, ktorým za účasť, vynaložený čas a úsilie ďakujeme.

Prieskum potvrdil najhoršie scenáre. Podľa slov Richarda Štencla, počas prieskumu ulovili len „pár rýb na kilometer“ a čo je najhoršie, z vody vymizli aj základné prvky potravinového reťazca, ako kôrovce mäkkýše a ďalšie, ktoré sú vo vode nevyhnutné a sú pre ryby potravou.

Revitalizácia Hrona bude behom na veľmi dlhú trať, nehovoriac o vysokých finančných nákladoch a nám rybárom zostáva len veriť, že sa ju podarí skrátiť na minimum a prešprintovať za čo najkratší čas…

Foto: Patrik Kuvik