HROMADNÝ ÚHYN NA HRONE, PROSÍME RYBÁROV O POMOC

Rieku Hron postihla doslova katastrofa v podobe hronadného úhynu všetkých druhov rýb.

Žiadame všetkých členov, ktorí sú ochotní pomôcť, aby prišli na Jalnú pod most, kde sme vytvorili improvizovaný štáb a budeme sa snažiť vyzbierať čo najviac rýb. Potrebné je priniesť si čižmy a vedrá.

O prípade boli informované všetky kompetentné inštitúcie, o príčinách nechceme špekulovať. Isté je, že od Hronskej Dúbravy smerom nadol je momentálne všetko “biele“ a zrejme si na Hrone už nezachytáme, lebo už nebude čo…