Jarné zarybnenie stojatých kaprových revírov

V priebehu včerajšieho dňa prebehlo zarybnenie našich kaprových nádrží násadou kapra rybničného z Rady SRZ.

Ryby boli nasadené do jednotlivých revírov v nasledujúcich množstvách:
VN Zákruty 1600 kg
Žiarsky rybník 900 kg
VN Lovčica 700 kg
VN Horná Ždáňa 300 kg

Oproti minulému roku sme navýšili zarybnenie o 500 kg, čo reflektuje na zvýšenú cenu miestneho povolenia.

Na VN Zákruty, Žiarskom rybníku a VN Horná Ždáňa platí všeobecný zákaz lovu rýb!

Na VN Lovčica platí všeobecný zákaz lovu rýb od 16. marca (vrátane) do 1. apríla (vrátane). Lov bude povolený od 2. apríla (piatok) 2021

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.