Termíny vydávania povolení na rok 2019

Na decembrovom zasadnutí výboru miestnej organizácie SRZ v Žiari nad Hronom, boli okrem iného stanovené termíny vydávania povolení na rybolov na sezónu 2019.

Nové povolenia si budú môcť rybári zakúpiť v nasledovných termínoch:
27.12.2018
17.01.2019
31.01.2019
14.02.2019
28.02.2019
14.03.2019
28.03.2019

Výdaj bude prebiehať v uvedených dňoch od 15:00 do 19:00 v kancelárii rybárskeho domu. 

Upozornenie pre členov!

Povolenie na rybolov si je možné vyzdvihnúť až 7 dní po uhradení platby!

O aktuálnych cenách, spôsoboch úhrady platieb a všetkom dôležitom budeme informovať v najbližšom období.