Spoločný rybársky poriadok 2019

Od 1. januára vstupuje do platnosti úplne nový zákon o rybárstve. Tento zákon bude platiť pri love v rybárskych revíroch na Slovensku. Prinášame vám Spoločný rybársky poriadok s aktuálnym zoznamom a podrobným popisom jednotlivých rybárskych revírov.

Spoločný rybársky poriadok bude súčasťou kaprového zväzového povolenia, lipňového zväzového povolenia a zvláštneho povolenia vydávaného Radou SRZ.

Pozrieť, alebo stiahnuť si ho môžete z uvedeného linku: Spoločný rybársky poriadok 2019