Príprava na sezónu

V posledných týždňoch prešli revíry našej miestnej organizácie rozsiahlou úpravou. Brigády boli zamerané prioritne na zveľaďovanie pobrežných pozemkov, odstraňovanie náletových drevín, kosenie a zber odpadu,…