Ak máte záujem o členstvo v našej organizácii, alebo sa chcete stať rybárom, venujte pozornosť tomuto oznamu!

Táto informácia je určná hlavne pre záujemcov o nové členstvo v MO SRZ Žiar nad Hronom a pre členov iných organizácií SRZ, ktorí majú záujem o kúpu Miestneho povolenia kaprového na revíry MO SRZ Žiar nad Hronom na rok 2023.

Na základe uznesenia č. 13/2020 z 16.12.2020, vzhľadom k limitovanému počtu miestnych povolení kaprových pre dospelých členov, vydávaných MO SRZ Žiar nad Hronom, budú noví členovia prijímaní a miestne povolenia kaprové pre dospelých budú predávané členom iných organizácií až v prípade, ak nebude naplnené množstvo predaných, vyššie uvedených povolení, až v mesiaci máj 2023, po poslednom riadnom termíne vydávaní povolení pre súčasných členov MO SRZ Žiar nad Hronom. Zároveň si Výbor MO SRZ Žiar nad Hronom vyhradzuje právo nepredať „Miestne povolenie kaprové“ členom iných organizácií, bez udania dôvodu.

Z uvedeného vyplýva, že noví záujemcovia o zaradenie do členstva Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Žiar nad Hronom, v prvom rade doručia žiadosť o prijatie za člena do MO SRZ Žiar nad Hronom, žiadosť o prestup do MO SRZ Žiar nad Hronom, žiadosť o vydanie povolenia miestneho kaprového na revíry MO SRZ ZH, spolu aj s aktuálnym prehľadom o úlovkoch a kontaktom.

Následne budú výborom MO SRZ Žiar nad Hronom informovaní o termíne školenia nových členov a až po úspešnom absolvovaní školenia, budú vyzvaní na úhradu poplatkov za jednotlivé položky uvedené v platobnom lístku na rok 2023.

Žiadosti o prestup do našej organizácie budú taktiež vybavované až v mesiaci máj 2023, preto žiadame všetkých záujemcov, aby postupovali obdobne ako noví členovia a najskôr doručili žiadosť o prestup člena SRZ, spolu s kontaktom a v mesiaci máj 2023 budú vyrozumení o vybavení ich žiadosti.

Dôrazne upozorňujeme, pokiaľ nie ste členom MO SRZ Žiar nad Hronom, nevykonávajte úhrady položiek uvedených v platobnom lístku platnom na rok 2023!